Когато се извършват различни геометрични и тригонометрични изчисления, може да се наложи да конвертирате градуси в радиани. Това може да стане бързо не само с помощта на инженерен калкулатор, но и чрез използване на една от специализираните онлайн услуги, които ще бъдат обсъдени по-нататък.

Вижте също: Арктангенс функция в excel

Процедурата за конвертиране на градуси в радиани

В интернет има много услуги за преобразуване на стойности на измерване, които ви позволяват да конвертирате градуси в радиани. Няма смисъл да разгледаме цялата тази статия, така че ще говорим за най-популярните уеб ресурси, които позволяват да се реши проблемът и да се помисли стъпките в тях стъпка по стъпка.

Метод 1: PlanetCalc

Един от най-популярните онлайн калкулатори, в който, наред с други функции, е възможно да се конвертират градуси в радиани, е PlanetCalc.

Онлайн услугата PlanetCalc

  1. Следвайте връзката по-горе към страницата за конвертиране на радиани в градуси. В полето "Degrees" въведете желаната стойност за преобразуване. Ако е необходимо, ако имате нужда от точен резултат, въведете данните и в полетата "Минути" и "Секунди" , или в обратния случай ги изчистете от информацията. След това използвайте плъзгача "Точност на изчислението", за да определите колко десетични знака ще се показват в крайния резултат (от 0 до 20). По подразбиране е 4.
  2. Въвеждане на данни за конвертиране на градуси в радиани чрез онлайн услугата PlanetCalc

  3. След въвеждане на данните изчислението ще се извърши автоматично. Резултатът ще бъде показан не само в радиани, но и в десетични градуси.

Резултатът от изчисляването на превода на градуси в радиани чрез онлайн услугата PlanetCalc

Метод 2: Математически прост

Преобразуването на градуси в радиани може да се извърши и чрез специална услуга на уебсайта на Math prosto, която е изцяло посветена на различни области на училищната математика.

Онлайн услуга Математика просто

  1. Отидете на страницата с услугата за реализации на връзката по-горе. В полето "Преобразуване на градуси в радиани (π)" въведете стойността в градуси, която трябва да се преобразува. След това кликнете върху „Превод“.
  2. Въвеждане на данни за конвертиране на градуси в радиани чрез онлайн услугата Math prosto

  3. Процесът на преобразуване ще бъде изпълнен и резултатът ще бъде показан на екрана с помощта на виртуален помощник под формата на чужденец.

Резултатът от изчисляването на превода на градуси в радиани чрез онлайн услугата Math просто

Има доста онлайн услуги за конвертиране на градуси в радиани, но практически няма фундаментална разлика между тях. И следователно, ако е необходимо, можете да използвате някоя от възможностите, предложени в тази статия.