Macrium Reflect - програма, предназначена за архивиране на данни и създаване на изображения на дискове и дялове с възможност за възстановяване след бедствие.

Архивиране на данни

Софт ви позволява да резервирате папки и отделни файлове за по-късно възстановяване, както и локални дискове и томове (дялове). Когато копирате документи и директории, в избраното от настройките място се създава резервен файл. По избор, правата за NTFS файловата система се запазват и някои типове файлове се изключват.

Създаване на резервно копие на файлове и папки в програмата Macrium Reflect Създаване на резервно копие на файлове и папки в програмата Macrium Reflect

Резервацията на дискове и дялове означава създаване на цялостно изображение със запазване на структурата на директорията и файловата таблица (MFT).

Създаване на резервно копие на дискове и дялове в програмата Macrium Reflect

Архивирането на системни дялове, т.е. съдържащи зареждащи сектори, се извършва чрез отделна функция. В този случай не само параметрите на файловата система се запазват, но и MBR е главният запис за зареждане на Windows. Това е важно, защото операционната система не може да стартира от диск, на който е инсталиран прост архив.

Създаване на резервно копие на системния дял в Macrium Reflect

Възстановяване на данни

Възстановяването на запазените данни е възможно както в изходната папка, така и в диска и на друго място.

Възстановяване на данни от дисково изображение в Macrium Reflect

Програмата също така дава възможност за монтиране на всички създадени резервни копия в системата, като виртуални дискове. Тази функция не само ви позволява да преглеждате съдържанието на копия и изображения, но и да извличате (възстановява) отделни документи и директории.

Монтиране на резервно копие като виртуален диск в Macrium Reflect

Архивиране по график

Вграденият в програмата програма за задачи ви позволява да конфигурирате настройките за автоматично архивиране. Тази опция е един от етапите на създаване на резервно копие. Има три типа операции, от които да избирате:

 • Пълен архив, който създава ново копие на всички избрани елементи.
 • Постепенно копиране при запазване на модификациите на файловата система.
 • Създавайте диференциални копия, които съдържат само модифицирани файлове или техните фрагменти.

Всички параметри, включително началното време на операцията и периода на съхранение на копията, могат да се настройват ръчно или да се използват готови настройки. Например набор от настройки, наречен "дядо, баща, син", създава пълно копие веднъж месечно, диференциал - всяка седмица, постепенно - всеки ден.

Настройване на автоматично архивиране в Macrium Reflect

Създаване на дискови клонове

Програмата ви позволява да създавате клони на твърди дискове с автоматично прехвърляне на данни към друга локална среда.

Клониране на твърди дискове в Macrium Reflect

В настройките за работа можете да изберете два режима:

 • Режимът "интелигентен" прехвърля само данните, които се използват от файловата система. В този случай временните документи, файловете за пейджинг и хибернацията се изключват от архива.
 • В "Съдебен" режим, целият диск се копира напълно, независимо от типовете данни, което отнема много повече време.

Тук можете да изберете опцията за проверка на файловата система за грешки, активиране на бързо копиране, при което се прехвърлят само променените файлове и параметри, и също така да се извърши процедурата TRIM за твърдия диск.

Конфигуриране на клонирането на твърдия диск в Macrium Reflect

Защита на изображения

Функцията "Image Guardian" защитава създадените дискови изображения от редактиране от други потребители. Тази защита е много важна, когато работите в локална мрежа или с мрежови устройства и папки. "Image Guardian" се отнася за всички копия на диска, на който е активиран.

Защита на дисковото изображение от редактиране в Macrium Reflect

Проверка на файловата система

Тази функция дава възможност за проверка на файловата система на целевия диск за грешки. Това е необходимо, за да се гарантира целостта на файловете и MFT, в противен случай създаденото копие може да не работи.

Проверка на файловата система за грешки в програмата Macrium Reflect

Регистър на операциите

Програмата предоставя на потребителя възможност да види подробна информация за завършените процедури за архивиране. Дневникът записва информация за текущите настройки, местоположенията на целевите и източниците, размера на копията и състоянието на операцията.

Преглед на дневника за работа в Macrium Reflect

Авариен диск

Когато инсталирате софтуера на компютър от сървър на Microsoft, се изтегля пакет за разпространение, който съдържа обкръжението за възстановяване на Windows PE. Функцията за създаване на авариен диск обединява стартовата версия на програмата в нея.

Създаване на диск за възстановяване в Macrium Reflect

Когато създавате изображение, можете да изберете ядрото, на което ще се основава средата за възстановяване.

Избиране на ядрото за възстановяване в Macrium Reflect

Записът се извършва на компактдискове, флаш памети или ISO файлове.

Запазване на изображение на USB флаш устройство или на файл в Macrium Reflect

С помощта на създадения зареждаем носител можете да извършвате всички операции, без да стартирате операционната система.

Обстановка за възстановяване на спасителния диск в програмата Macrium Reflect

Интегриране в менюто за зареждане

Macrium Reflect също ви позволява да създадете специална област на вашия твърд диск, която съдържа средата за възстановяване. Разликата от аварийния диск е, че в този случай не се изисква да го има. В менюто за зареждане на OS се появява допълнителен елемент, чието активиране стартира програмата в Windows PE.

Интегриране на програмата Macrium Reflect в менюто за зареждане на операционната система

достойнство

 • Възможност за възстановяване на отделни файлове от копие или изображение.
 • Защита на изображения от редактиране;
 • Клонинг дискове в два режима;
 • Създаване на среда за възстановяване на местни и подвижни носители;
 • Гъвкави настройки за планиране.

недостатъци

 • Няма официална руска локализация;
 • Платена лицензия.

Macrium Reflect е многофункционален комбайн за архивиране и възстановяване на информация. Наличието на голям брой функции и фина настройка ви позволява ефективно да управлявате резервацията, за да запазите важни потребителски и системни данни.

Изтеглете пробна версия на Macrium Reflect

Изтеглете последната версия на програмата от официалния сайт