Често абсолютно баналните операции на персонален компютър изискват опростено управление. Тази необходимост възниква и при промяна на разделителната способност на дисплея. Изглежда, че помощните програми на Windows могат да се справят с това, но както показва практиката, в някои случаи това не е достатъчно.

Помощ идва от приложенията, които ви позволяват да промените както стандартните свойства - битове и разделителна способност, така и разширени - честотата на опресняване. Някои от представените решения могат да променят различни стойности при използване на клавишни комбинации, което е много по-лесно, отколкото при използване на стандартни методи. Наред с други неща, една от програмите изпълнява функция, която ви позволява да свържете няколко изходни устройства към компютъра, всеки от които е предварително зададен със свои собствени стойности.

Керъл

Когато изберете резолюцията, данните се прилагат за всички потребители на компютри. Представеният софтуер позволява да се прилагат различни стойности, ако е необходимо. Информацията се запомня, така че да не въвеждате същите номера всеки път. Представен е доста голям списък, в който има много възможности за избор. Програмата е представена в един прозорец и има минимален набор от елементи - според специализацията. Освен това руската версия на това заявление не е толкова необходима.

Интерфейсът на софтуера Carroll

Изтегли Карол

HotKey Resolution Changer

Основната цел на програмата е да промени разделителната способност на свързаните монитори към компютъра. Освен това можете да изберете скоростта на предаване и разсейването, които също присъстват в конфигуриращите се параметри на този софтуер. Използването на горещи клавиши значително улеснява избора на различни параметри за всяко отделно устройство. За да запазите въведените от потребителя данни, има профили, максималният от които е девет. Приложението е в таблата и изразходва системните ресурси в минималната сума. Помощната версия не поддържа руския език, но се предоставя безплатно от разработчика.

HotKey Resolution Changer

Изтегляне на HotKey Resolution Changer

MultiRes

Много проста програма, в която всички операции се изпълняват от лентата на задачите, така че приложението няма графичен интерфейс. За удобство настройките са конфигурирани за автор. Има руска версия на това решение.

Управление на MultiRes

Изтегляне на MultiRes

Този софтуер е полезен за изпълнение на задачи с промяна на свойствата на екрана. Активирането на горещи клавиши ще бъде удобно при ежедневната работа с няколко дисплея.