Разбира се, почти всеки потребител иска звукът, възпроизведен от компютъра му, да бъде с най-високо качество. Ако сте един от тях, най-вероятно си помислихте как може да се подобри. Най-ефективното решение, разбира се, ще бъде покупката на по-добро оборудване, като добра аудио система, допълнителна звукова карта и всичко в този дух.

Можете обаче да го направите без него, защото има много програми, предназначени да коригират и подобрят качеството на звука на компютъра. В този материал ще бъде представен най-ефективният от тях.

Realtek HD аудио

Най-популярният пакет драйвер за конфигуриране на вградени звукови карти Realtek. Предоставя основни функции за настройките на звука.

Realtek HD аудио

За разлика от конкурентите, той осигурява правилната работа на звуковата карта и има само най-необходимите функции.

Изтегляне на Realtek HD аудио

VOLUME2

Малка програма, която замества стандартния контрол на силата на звука на Windows. В допълнение към стандартните функции, той има няколко допълнителни функции.

Обем на програмата2

Притежавайки най-малко функционални сред другите програми, Volume2 има за цел само да увеличи удобството на настройката на звука и го прави перфектно.

Изтегляне на Volume2

FxSound Enhancer

В FxSound Enhancer има малък набор от прости, но ефективни инструменти за подобряване на звука. Те ви позволяват да повишавате качеството на звука в реално време.

FxSound Enhancer

Тази програма ви позволява да регулирате отделни звукови параметри, като например увеличаване на яснотата и усилване на нискочестотни звуци. Въпреки това, безплатната му версия има няколко съкратени функции.

Изтеглете FxSound Enhancer

ViPER4Windows

Тази програма има големи възможности за корекция на звука. С уместни умения можете да постигнете почти професионално качество на звука.

Програмата ViPER4Windows

ViPER4Windows включва всички същите функции като FxSound Enhancer и като цяло разполага с най-големия набор от инструменти за промяна на звуковите параметри сред своите конкуренти, но също така изисква известни познания за постигане на висококачествен резултат.

Изтеглете ViPER4Windows

Всички горепосочени програми за промяна на звуковите параметри имат необходимите функции за подобряване на звука. Можете да изберете само най-подходящия за себе си.