Apple ID е блокиран от съображения за сигурност: какво да правите?

Как да заобиколите блокирането на идентификатора на Apple

Как да развържа карта от Apple ID

Как да промените идентификатора на Apple

Как да изтриете идентификационен номер на Apple

Как да промените паролата на Apple ID

Как да възстановите паролата на Apple ID

Как да разберете идентификационния си номер на Apple

Как да създадете идентификационен номер на Apple

Как да настроите идентификационен номер на Apple

Грешка "Проверката не бе успешна, входът не успя" в Apple ID

При свързването към сървъра за идентификация на Apple е възникнала грешка

Как да промените Apple ID

Как да възстановите Apple ID, ако сте забравили

Управление на абонаменти за Apple ID