Инсталиране на Linux от флаш устройство

Инсталиране на пълна система на USB флаш устройство, използвайки примера на Kali Linux

    Страница

  • 1
  • 2